VKLJUČITEV OBČINE KAMNIK V POBUDO ZA ZAGOTOVITEV CVETOČIH POVRŠIN ZA ČEBELE

Občina Kamnik se je letošnje leto pridružila skupni pobudi, ki je nastala v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Gorenjske in regionalnim stičiščem Grozd NVO, z naslovom »Veliki traven in rožnik – čebelam cvetoč krožnik«. Pobuda občine spodbuja, da ji namenijo del javnih površin. Zato so v občini Kamnik cvetoč krožnik žuželkam opraševalkam namenili na dveh javnih površinah, in sicer na travniku nasproti Športne dvorane Kamnik in pri podhodu na Šolski ulici. Na omenjenih območjih bodo tako kosili manjkrat na leto in pustili medovitim rastlinam, da se razcvetijo, žuželke opraševalke pa najejo, s tem pa so zagotovili tudi biotsko raznovrstnost. Za zasaditev rastlin so poskrbeli sodelavci Občine Kamnik iz naslova javnih del. Celotno novico skupaj s slikovnim gradivom si lahko ogledate na spletni povezavi: https://www.kamnik.si/novice/Obcina-Kamnik-se-je-pridruzila-pobudi-z-naslovom-Veliki-traven-in-roznik--cebelam-cvetoc-kroznik-04-06-2021.