Zemljišče na Kopiščih

 Spoštovani člani in članice, 

leto 2020 kljub slabim obetom za Čebelarsko društvo Kamnik končujemo z dobro novico. Po dolgotrajnih prizadevanjih in z veliko pomočjo uslužbencev občine Kamnik je naše društvo postalo trajni lastnik zemljišča na Kopiščih v Kamniški Bistrici, kjer deluje učni center in plemenilna postaja Josipa Verbiča. Konec decembra je bilo lastništvo vknjiženo tudi v zemljiško knjigo, kar pomeni dokončno rešitev problema lastništva.

Ob koncu leta vsem članom in članicam Čebelarskega društva Kamnik želim uspešno leto 2021. Naj bo medeno, predvsem pa zdravo, tako za vas kot za vaše čebele.

Naj medi!

Štefan Virjent, predsednik